Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Piotr Orzechowski e2575335f8 Ignore hidden files 2 lat temu
src Add 'Blitz, No Logo, Orzech' and 'Shadow Boxex & Rounded Corners, Orzech' skins 2 lat temu
.gitignore Ignore hidden files 2 lat temu
Makefile Add 'Blitz, No Logo, Orzech' and 'Shadow Boxex & Rounded Corners, Orzech' skins 2 lat temu
README.md Fix readme title 2 lat temu

README.md

Fossil Skins